Curso de Inglés para Hispanos

Vocabulario Inglés- Español (por temas)

Vocabulario : Transportation Volver a Categorías
Palabra en Inglés Pronunciación Significado
airliner ér láiner avión de pasajeros
airplane ér pléin avión
jet plane yét pléin avión a reacción
helicopter jélicópter helicóptero
glider gláider planeador
hot air ballon jót ér balún globo aerostático
     
ocean liner óushen láiner transatlántico
ship ship buque, barco
boat bóut barco, buque
sailboat séilbóut velero
cruiser crúser crusero
ferry férri transbordador
motorboat móutorbóut lancha
canoe canú canoa, piragua
raft raft balza
     
bus bas colectivo
streetcar stríit car tranvía
subway sábwuéi tren subterráneo
train tréin tren
taxi cab táxi cáb taxi
     
car car auto, carro
pickup truck pikáp trák camioneta
truck trák camión
van van furgoneta - traffic
bicycle báicikl bicicleta
motorbike móutorbáik motocicleta
scooter skúter moto pequeña©1999 Adolfo E. Bieri
Todos los Derechos Reservados

www.sherton.com.ar

adolfo@sherton.com.ar